KDC

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) heeft een signaal ingebouwd in het verkeersleidingssysteem dat afgaat als een vliegtuig een doorstart maakt. Dit wereldwijd unieke systeem geeft een geluidssignaal en een waarschuwing op het radarscherm, daardoor neemt de kans dat er een onveilige situatie ontstaat af. Luchtverkeersleiding Nederland verbetert constant de veiligheid van het vliegverkeer in het Nederlandse luchtruim.

Doorstart
Een doorstart komt regelmatig voor en is een standaard procedure. Er wordt ongeveer 350 keer per jaar een doorstart gemaakt, er zijn in totaal 230.000 landingen op Schiphol. Bij een doorstart wordt de landing van het vliegtuig afgebroken. Dat kan verschillende redenen hebben, zoals bijvoorbeeld bijzondere weersomstandigheden, technische omstandigheden of een situatie waarbij het voorgaande vliegtuig nog op de landingsbaan staat. Ook kan het zijn dat het cabinepersoneel van het vliegtuig nog niet alle voorbereidingen heeft kunnen treffen voor de landing. Een doorstart wordt, afhankelijk van de situatie, op initiatief van de piloot of de luchtverkeersleider gemaakt. 

De luchtverkeersleider geeft vanuit de verkeerstoren op Schiphol instructies aan landende en startende vliegtuigen. Om de luchtverkeersleider extra te attenderen op een doorstart is er een automatisch systeem ontwikkeld waarbij zowel een geluidssignaal klinkt als een waarschuwing op het radarscherm zichtbaar wordt bij een doorstart. In het verleden is het voorgekomen dat een luchtverkeersleider een vliegtuig de baan zag raken en er uiteindelijk toch een doorstart werd gemaakt. Dit heeft tot risicovolle situaties geleid. 

Banenstelsel Schiphol
Schiphol heeft start- en landingsbanen die bij verschillende windrichtingen worden ingezet. Een aantal van de baancombinaties kan leiden tot vliegverkeer dat elkaar kan kruisen in de lucht. Omdat een doorstart nooit gepland is, treedt het kruisen van het vliegverkeer onverwacht op. Daarom is het belangrijk om goed overzicht te hebben van de situatie. 

Robert van Diemen, directeur Operations, Luchtverkeersleiding Nederland: ”Door het Go-Around Detection System krijgt de luchtverkeersleider een signaal dat een vliegtuig een doorstart maakt. Hierdoor wordt zeker gesteld dat de luchtverkeersleider de doorstart opmerkt en zo nodig actie kan ondernemen.” 

Luchtverkeersleiding Nederland heeft het Go-Around Detection System zelf ontwikkeld. Het systeem is uitgebreid getest en geëvalueerd. De luchtverkeersleiders die op de verkeerstoren werken hebben een training gehad over het systeem. Het vooronderzoek is mede uitgevoerd door NLR en financieel mogelijk gemaakt door Knowledge & Development Centre Mainport Schiphol.

Zoeken

Opdrachtgevers

 

Partner KLM

 


Wat is KDC?

Stichting Knowledge & Development Centre (KDC) heeft zich tot doel gesteld waardevolle en innovatieve oplossingen te vinden voor de duurzame ontwikkeling van de Mainport Schiphol. In het KDC werken de partners KLM, Schiphol en Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) samen met universiteiten en kennisinstellingen om de Schiphol operatie te innoveren.