KDC

De komende drie jaar gaat de Nederlandse luchtvaartsector samenwerken met Boeing om een nieuw omgevingsvriendelijk operationeel concept voor de luchthaven Schiphol te ontwikkelen. Zo wordt de geluidsbelasting verminderd door de implementatie van glijlandingen, de zogeheten Continuous Descent Approaches (CDAs), worden nachtprocedures geoptimaliseerd voor vermindering van het brandstofgebruik en luchtvervuiling en wordt ook de planning van de verkeersstromen verbeterd doordat verkeersleiding wordt voorzien van exactere informatie over de vliegsnelheid.

Het gaat bij deze projecten om een samenwerkingspact tussen de Amerikaanse vliegtuigfabrikant en de KDC groep, Knowledge & Development Centre, een samenwerkingsverband voor kennis en ontwikkeling van de luchthaven Schiphol, KLM, luchtverkeersleiding Nederland, alsmede universiteiten en kennisinstellingen met als doel de vliegoperaties op Schiphol te innoveren. Paul Riemens, CEO van Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en Neil Planzer, Vicepresident Air Traffic Management Solutions van Boeing, bezegelen deze samenwerkingsovereenkomst vandaag tijdens het World ATM Congres in Madrid. 

Samenwerking

"Optimalisatie van ons luchtruim is een vereiste om de concurrentiepositie van Schiphol te kunnen borgen. Om dat te realiseren hoeven we niet te wachten op één Europees luchtruim. We investeren gezamenlijk in een toekomst voor de Nederlandse luchtvaart en daarmee ook in de nationale economie. Het is mooi om te zien dat de samenwerking tussen luchthaven, airline, luchtverkeersleiding en vliegtuigindustrie wordt ingezet om een duurzamer concept voor de mainport te ontwikkelen. De kennis die we daarbij opdoen is van internationale waarde en uitermate geschikt om te exporteren naar landen waar dergelijke ontwikkelingen nog in de kinderschoenen staan." aldus Paul Riemens. 

Concurrentiepositie

"Het luchtverkeer en het hart van de luchtvaart verschuiven vanuit het westen naar het oosten, dat is een feit. Maar Nederland heeft in verschillende decennia als land elke keer een slimme strategie uitgedacht, met name voor onze rol in de internationale luchtvaart. Met verdere optimalisatie van het gebruik van het Nederlandse luchtruim creëren we extra kracht om internationaal concurrerend te blijven. Schiphol, KLM en LVNL werken in het KDC samen om waardevolle en innovatieve oplossingen te vinden voor de duurzame ontwikkeling van de Mainport Schiphol. Het is topsport om als kleine speler uiteindelijk zo’n grote rol in de internationale luchtvaart blijvend te veroveren." 

Links

Zoeken

Search

Opdrachtgevers

 

Partner KLM