KDC

De zorgzame schoonmoeder 

“Bel je even wanneer jullie veilig zijn aangekomen?” Eigenlijk vind je het overbodig, want wat kan er nou gebeuren tijdens de autorit van Zwolle naar Amstelveen? Maar je wil ook niet dat je schoonmoeder zich zorgen om je maakt, dus doe je het toch maar.

In de luchtvaart doen we precies hetzelfde. Elke vlucht wordt na de landing afgemeld bij de luchtverkeersleiding, zodat we weten dat iedereen veilig is aangekomen. Maar wat gebeurt er als de afmelding niet plaatsvindt? Dan moet een alarm afgaan bij de luchtverkeersleiding. Dat noemen we alerting based on flight plans.

De uitdaging

In Nederland is de alarmeringstaak neergelegd bij Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en de Militaire luchtverkeersleiding ( AOCS Nieuw-Milligen). Het is een verplichting volgens ICAO- en EASA-regelgeving. Is een vliegtuig 30 minuten na de verwachte aankomsttijd nog niet afgemeld? Dan start de uncertainty fase. Dat betekent dat direct wordt onderzocht waar het toestel is. Het niet op tijd afmelden na de landing komt nog wel eens voor in de recreatieve luchtvaart. To70 onderzocht voor Stichting KDC hoe de alarmeringstaak in de praktijk verloopt en hoe het beter kan. 

Het kán beter 

Vincent Bijsterbosch van To70 vertelt: “De huidige processen, mits correct uitgevoerd, zouden goed moeten werken. Maar in de praktijk blijkt dat de huidige processen toch te kort schieten.” Dit blijkt uit een uitvoerige enquête onder vliegers, havenmeesters van verschillende luchthavens en vliegcoördinatoren van vliegclubs. En uit individuele gesprekken met operationele experts  van LVNL. “Het gaat voornamelijk mis bij het verwerken en adresseren van vliegplannen. Ook zijn mensen niet goed op de hoogte van verantwoordelijkheden. Tot slot ontbreken de meldingen om de uncertainty fase te starten nog te vaak.”   

Systeemoplossingen kunnen helpen 

Systeemondersteuning kan helpen om, wanneer nodig, in alle gevallen alerting service te verlenen.  Er zijn daarvan voorbeelden beschikbaar waarbij berichten over vliegplannen automatisch worden verwerkt  en doorgestuurd naar de betreffende luchthavens. Zo’n systeem gebruikt deze informatie om te controleren of een vliegtuig op tijd geland is. Zo niet, dan krijgt de persoon die verantwoordelijk is om de uncertainty fase te starten automatisch een melding. Er zijn ook systemen op de markt die het vliegplan en de werkelijk gevlogen route vergelijken.  

Hoe nu verder? 

Bijsterbosch: “Met deze voorstudie brachten wij in kaart waar de knelpunten zitten bij de alerting service. En we zochten gericht naar mogelijke oplossingsrichtingen. LVNL zal op basis van het KDC-advies besluiten welke stappen zij neemt om de alerting service beter te borgen.”

Zoeken

Opdrachtgevers

 

Partner KLM