KDC

Weer of geen weer: het baangebruik en de baancapaciteit op Schiphol beter voorspellen

Het KLM Operations Control Centre (OCC) is het kloppend hart van de KLM. Hier plant en volgt men alle vluchten, dag en nacht. Het OCC voorkomt vertragingen of werkt deze slim weg. Zodat de dienstregeling zo punctueel mogelijk verloopt. Oók als het slecht weer is. Goed inzicht in de weersomstandigheden is dan ook cruciaal, zodat het OCC op tijd weet hoeveel banen op welke manier gebruikt kunnen worden. Het nieuwe systeem van To70 helpt hierbij.

Veel wind? Sneeuw? Slecht zicht? Dat kan leiden tot vertragingen. Hoe kun je nu het baangebruik en de baancapaciteit op Schiphol voorspellen voor de komende 30 uur? Het KDC vroeg To70 om hiervoor een prototypesysteem te ontwikkelen. Het KLM OCC is de eerste gebruiker van dit systeem.

Wat voor een weer wordt het vandaag?

Schiphol heeft zes start- en landingsbanen. Drie verschillende factoren bepalen de inzet van deze banen: het weer, het verkeersaanbod en de milieuregels. In principe kun je dus op basis van deze factoren voorspellen hoe de banen gebruikt kunnen worden. Maar: niets zo onvoorspelbaar als het weer … Het KNMI daarom geeft voor Schiphol een kansverwachting uit. Deze kansverwachting is een uitgebreid weerbericht en geeft onder andere de kans op verminderd zicht en de onzekerheid van de verwachte windrichting en windsnelheid.

Hoe ga je om met onzekerheid?

De kansindicatie in de weersverwachting bepaalt met hoeveel zekerheid je het baangebruik en de baancapaciteit kunt voorspellen. Daarom is bij de ontwikkeling van het systeem gekozen een kansverwachting van het baangebruik en de baancapaciteit te maken. De gebruiker krijgt zo een bandbreedte van mogelijke baancombinaties. Het systeem is beschikbaar via een website en bestaat uit twee delen: een dashboard en een baangebruikmodel. Het dashboard presenteert het verwachte baangebruik op basis van het weer als input in het baangebruikmodel. Het baangebruikmodel legt de relatie vast tussen de omstandigheden, het weer en het resulterende baangebruik.

Een overzichtelijk dashboard …

Arjen de Leege, Senior Aviation Consultant bij To70, legt uit hoe het systeem precies werkt. “Het dashboard is samen met KLM’ers ontwikkeld. We bekeken welke informatie relevant is en hoe je deze het beste kunt laten zien.” Het dashboard geeft de gebruiker in één oogopslag een overzicht van de meest waarschijnlijke baancapaciteit voor de komende 30 uur. “De gebruiker kan vervolgens per periode van 20 minuten meer detailinformatie opvragen: hoe waarschijnlijk is het dat een baan ingezet gaat worden?”

.. en een zelflerend baangebruikmodel

Voor het maken van de kansverwachting voor het baangebruik ontwikkelde To70 een zelflerend model. “Het model ‘leert’ door te volgen welke banen onder bepaalde weersomstandigheden in de praktijk worden ingezet. Zo kan het een kansverwachting maken van het baangebruik en de baancapaciteit op basis van de weersverwachting.”

Het systeem maakt gerichter werken mogelijk

Het model is uitgebreid getest. Medewerkers van KLM Flight Dispatch speelden met het prototypesysteem vijf dagen uit het afgelopen jaar na. “Op deze dagen hadden storm, sneeuw en slecht zicht invloed op het baangebruik en de baancapaciteit. Vluchten werden geannuleerd en vliegtuigen hadden extra brandstof bij zich om langer in de lucht te blijven.” Doel van het experiment was om te vergelijken welke beslissingen de gebruikers op basis van het prototype namen en welke beslissingen zij in de praktijk hadden genomen. Wat bleek? “De beslissingen die men nam in het experiment waren gerichter dan in de praktijk. De gebruikers konden snel zien op welke momenten de capaciteit mogelijk ontoereikend was. En daarop gericht inspelen.”

Een belangrijke verbetering!

Op dit moment verkennen het KDC en To70 de mogelijkheden om het prototype verder te ontwikkelen en het aantal gebruikers uit te breiden. Wordt vervolgd!

Figuur 1 Dashboard – kansverwachting baangebruik en baancapaciteit

Zoeken

Opdrachtgevers

 

Partner KLM