KDC

Luchthaven capaciteit

KDC ontwikkelt toepassingen die de luchthavencapaciteit verhoogt. Voorbeelden zijn studies naar de verhoging van landingscapaciteit en grondafhandelingscapaciteit.

The glass is half full; Increasing Schiphol DCL Utilisation to improve the outbound process 

Can we realise short-term improvements to the outbound process by reducing the workload for controller and pilots? This depends on increased use of ACARS for pre-departure clearance (DCL). This is the result of the KDC project, ‘Optimising Outbound Cluster (2017)’. The follow-up project ‘Schiphol DCL Utilisation’ further investigated if we can increase DCL utilisation from the current 70% to more than 90%. In this article we share the main results.

Schiphol líjkt een mierenhoop, maar ís het niet! 

Voor een buitenstaander is Schiphol net een mierenhoop. Zo druk is het. Schiphol is een gekrioel van vliegtuigen, voertuigen, bussen en sleeptrekkers. Weinig ruimte om te manoeuvreren. Veel pushbacks, taxiënde vliegtuigen en sleepbewegingen. Hoe moet dat als Schiphol blijft groeien? Om dit veilig te kunnen doen zijn verbeteringen nodig. Maar welke?

Kan het nóg efficiënter?

In de verkeerstoren op Schiphol-Centrum (TWR-C) is het een drukte van belang: Runway controllers, Ground Controllers, assistenten, AAS gateplanners, AAS busregisseurs en nog veel meer mensen zorgen ervoor dat alle bewegingen op het vliegveld zonder problemen verlopen. Maar hoe gaat dat precies? Hoe werken ze samen? Gaat dat efficiënt? En zijn we voorbereid op de toekomst? Tijd voor een onderzoek!

Meer baancapaciteit door kleinere afstanden

Bumperkleven. Irritant en onveilig op de weg. In de lucht gebeurt dat niet. Vliegtuigen worden op veilige afstand gehouden. Daarom is ook een minimale afstand tussen twee vliegtuigen voorgeschreven. Bij te weinig afstand kan het tweede vliegtuig namelijk last hebben van de ‘wake turbulence’, de turbulentie die ontstaat in het zog van het eerste vliegtuig. Hoe zit dat precies? En hoe kunnen we vliegtuigen veilig laten landen, zonder dat het ten koste gaat van de efficiëntie?

Achteraan aansluiten! Hoe maken we 500.000 vliegtuigbewegingen in 2020 mogelijk? 

De cijfers liegen er niet om. De laatste paar jaar groeit het vluchtverkeer enorm hard. In 2015 startten en landden ruim 450.000 vliegtuigen op Schiphol. In 2016 stijgt dit cijfer naar 475.000. We verwachten dat het aantal vliegtuigbewegingen op Schiphol doorgroeit naar 500.000 bewegingen per jaar in 2020. Past dat wel? Kan dat wel? Wat betekent dat voor de grondoperatie? Voor de infrastructuur? Dit onderzocht To70, samen met MovingDot en AirBC.

Zoeken

Opdrachtgevers

 

Partner KLM