KDC

De uitdaging

In de Schiphol manoeuvring area wordt een complexe grondoperatie uitgevoerd door meerdere partijen die van elkaar afhankelijk zijn voor het goede en veilige verloop van de vele bewegingen. Soms zijn voertuig- of vliegtuigbewegingen in het gebied onder leiding van de luchtverkeersleiding of Apron Control ongeautoriseerd. Deze zogeheten uncontrolled manoeuvres  kunnen leiden tot operationele verstoringen. Deze kunnen de verkeerscapaciteit en efficiency limiteren, en kunnen bovendien veiligheidsrisico’s met zich meebrengen. Om Schiphol veilig én efficiënt door te laten groeien naar 500.000 bewegingen per jaar in 2020, is meer inzicht gewenst in deze verstoringen en veiligheidsrisico’s. Met dit inzicht kunnen potentiële risico’s sector-breed gemitigeerd en daarmee ook capaciteits- en efficiency problemen gemanaged worden.

De aanpak

In dit project is in nauwe samenwerking met LVNL en AAS de structuur van een sector-breed Common Ground Safety Model (CGSM) ontwikkeld dat inzicht biedt in de hoofdoorzaken en risico’s van uncontrolled manoeuvres door vliegtuigen, sleeps en voertuigen in de Schiphol manoeuvring area, met uitzondering van de start- en landingsbanen.  

De resultaten

Het CGSM hanteert de bow-tie methodiek en bestaat nu uit de volgende onderdelen: 

  • Verscheidene types uncontrolled manoeuvres (door vliegtuig, sleep of voertuig);

  • Hoofdoorzaken van uncontrolled manoeuvres;

  • Encounters (of: potentiële conflictsituaties) als gevolg van uncontrolled manoeuvres;

  • Resolutiemodel, waarin de verschillende partijen nog succesvol kunnen interveniëren.


    Common Ground Safety Model – Generic representation

Het CGSM gaat gebruikt worden in nauw contact met de individuele veiligheidsmanagementsystemen van de betrokken organisaties. Door het CGSM te voeden met gerapporteerde encounters en uncontrolled manoeuvres van meerdere partijen, kan zo een gezamenlijk beeld gedeeld worden van de belangrijkste hoofdoorzaken. Vervolgens kunnen gerichte acties worden afgesproken en ondernomen om deze oorzaken te voorkomen of de consequenties te mitigeren. 

Bij de ontwikkeling van het CGSM is er veel aandacht besteed aan een goede balans tussen enerzijds een logische, modelmatige structuur en anderzijds de herkenbaarheid van oorzaken voor gebruikers van het model. Het CGSM wordt toegepast en verder ontwikkeld binnen het Ground Movement Safety Team van het Veiligheidsplatform Schiphol.

 

 

 

 

 

 

 

Zoeken

Opdrachtgevers

 

Partner KLM