KDC

Achteraan aansluiten! Hoe maken we 500.000 vliegtuigbewegingen in 2020 mogelijk? 

De cijfers liegen er niet om. De laatste paar jaar groeit het vluchtverkeer enorm hard. In 2015 startten en landden ruim 450.000 vliegtuigen op Schiphol. In 2016 stijgt dit cijfer naar 475.000. We verwachten dat het aantal vliegtuigbewegingen op Schiphol doorgroeit naar 500.000 bewegingen per jaar in 2020. Past dat wel? Kan dat wel? Wat betekent dat voor de grondoperatie? Voor de infrastructuur? Dit onderzocht To70, samen met MovingDot en AirBC.

Waar zitten de knelpunten?

De eerste fase van het project bestond uit het identificeren en analyseren van knelpunten in de grondinfrastructuur. Ruud Ummels, manager director bij To70 vertelt: “Met fast-timesimulatie bepaalden we hoe groot de effecten voor de geïdentificeerde knelpunten zijn. Hierbij keken we in eerste instantie naar de eerste twee baanpreferenties. Oftewel: de twee meest optimale combinatie van beschikbare en bruikbare banen. Later voegden we hieraan twee andere veel voorkomende preferenties toe.”   

Met welke oplossingen komen we? 

De belangrijkste knelpunten blijken te zitten rond baankop 36C en baankop 24. Ruud Ummels: “Voor deze knelpunten bedachten we oplossingen. Zoals extra rijbanen en remote holdings. Een voorbeeld hiervan is de dubbele taxibaan Quebec, de taxibaan over de A4.”   

We brachten de grondinfrastructuur in kaart

De studie omvat ongeveer 80% van de totale operatie. Een grondige operatie. Ruud Ummels: “Tijdens het hele project praatten we met experts, tijdens zogenoemde expertsessies. Dat deden we aan de ene kant om operationele knelpunten in de grondinfrastructuur in kaart te brengen. Aan de andere kant om input voor de simulatiemodellen te maken en te valideren.” 

 We maken een roadmap van noodzakelijke investeringen

 “De resultaten van de simulaties geven aan hoe groot de (kans op) vertraging is in 2020. En wat er verandert als we de grondinfrastructuur aanpassen”, legt Ruud Ummels uit. “De resultaten dienen als input voor een roadmap van noodzakelijke investeringen om 500.000 vliegtuigbewegingen in 2020 mogelijk te maken.”

De kost gaat voor de baat uit

Voor iedere oplossingsrichting bracht To70 in kaart wat de kosten en baten zijn. “Daarbij gaat de oude zegswijze ‘de kost gaat voor de baat uit’ zeker op”, besluit Ruud Ummels. “Om tot 500.000 vliegtuigbewegingen - en meer! - te kunnen groeien,  zijn investeringen in de grondinfrastructuur noodzakelijk. Zowel in extra rijbanen als buffers.”

Zoeken

Opdrachtgevers

 

Partner KLM