KDC

Ontwikkeling meteorologie luchthaven Schiphol

KDC ontwikkelt een verbeterde weersverwachting voor de luchtvaart en de Schiphol operatie in het bijzonder. Zij doet dit in een gezamenlijke inspanning met het Koninklijk Meteorologisch Instituut-KNMI. De ontwikkeling richt zich op een nauwkeuriger prognose van beperkt zicht operaties en het nauwkeuriger voorspellen van de windcondities op het vliegveld.

Krabben voor take-off? Innovatief verwachtingssysteem voor ijsvorming op vliegtuigvleugels   

Net als automobilisten hebben piloten last van ijsvorming. Niet op hun voorruit, maar op de vleugels van hun vliegtuig. Dit ijs moet eraf voordat een vliegtuig kan vertrekken. Tijdens de wintermaanden is dit vaak een bottleneck voor vertrekkende vliegtuigen. Met vertraging en hoge kosten als gevolg. 

Stichting KDC vroeg MeteoGroup een model te ontwikkelen dat een betrouwbare verwachting geeft van de hoeveelheid en het type ijsvorming. De eerste ervaringen van het KLM-de-icing-team zijn positief.   

Schiphol: hotspot voor klimaatverandering. Hoe kan Schiphol zich voorbereiden op wat komen gaat?  

Weersomstandigheden worden door klimaatverandering steeds extremer. Zware buien en hevige windstoten maken het voor Schiphol nog belangrijker om een nauwkeurige voorspelling van het weer te geven. Vooral bij baantoewijzing en afwikkeling van starts en landingen is een goede voorspelling noodzakelijk. Het nationale onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat onderzocht hoe we Nederland klimaatbestendig kunnen maken. Schiphol vormde daarbij één van de acht interessante hotspots. 

windzak2De operatie op Schiphol is erg gevoelig voor het plaatselijke windveld. Verwacht wordt dat extreme weersomstandigheden zich in de toekomst steeds vaker zullen voordoen onder invloed van klimaatverandering. Hierdoor kan de Schiphol-operatie nog gevoeliger worden voor wind. Informatie over windrichting, snelheid en windstoten is daarom van groot belang. Het project Improved Wind Forecasting heeft tot doel om een wind- en zichtmonitoringsysteem te ontwikkelen voor de start- en landingszone van vliegtuigen, van het oppervlak tot 300 meter hoogte.

Foto: Rob Berghege

200px_icon_lowvis1De gevolgen van slecht zicht voor het luchtverkeer zijn groot. Een betrouwbare en nauwkeurige verwachting zorgt ervoor dat hierop goed kan worden geanticipeerd.
Het KDC en KNMI hebben de zichtverwachting voor Schiphol verbeterd en geoptimaliseerd in het KDC-LVP project, onderdeel van het Gevaarlijk Weer Programma. De afkorting LVP staat voor Low Visibility Procedure en is de term die de luchthaven gebruikt voor de procedure die in gang wordt gezet bij verwachte en optredende condities van slecht zicht.

Nationaal gridDe Trajectory Predictor (TP) functionaliteit voorspelt de vierdimensionale vliegroute van een vliegtuig en wordt door de luchtverkeersleiding gebruikt om een planning te maken voor binnenkomend verkeer. De nauwkeurigheid van deze berekeningen hangt sterk af van de kwaliteit van meteorologische gegevens. Het TP Meteoserver project richt zich op het ontwikkelen van een optimale meteorologische dienst voor de luchtverkeersleiding door de meteorologische gegevens uit vliegtuigsystemen te integreren met gegevens van het KNMI. Hiermee kunnen 4D vliegroutes tot op enkele seconden (in plaats van minuten) nauwkeurig worden berekend.

Zoeken

Opdrachtgevers

 

Partner KLM