KDC

Succesvolle simulatie AMAN-i4D op iCAS-platform

LVNL heeft samen met INDRA, DFS, NLR (met support van KDC) en MUAC een succesvolle simulatie uitgevoerd van het AMAN-i4D concept. AMAN staat voor Arrival Management op langere afstand, waarbij systemen de verwachte aankomsttijd van naderende vliegtuigen en de optimale landingsvolgorde berekenen. Hoe vroeger in de vlucht aanpassingen doorgevoerd worden, hoe kleiner de aanpassing in snelheid of route.

De simulatie, die werd bijgewoond door een afgevaardigde van het SESAR Programma, was vooral een verkenning van de verschillende mogelijkheden. Gewerkt werd met een opstelling waarbij op Schiphol een iCAS-prototype draaide met daaraan gekoppeld een doorontwikkelde versie van AMAN (Arrival Manager). Het iCAS-prototype was via een zogenoemde Mustang-verbinding gekoppeld aan het systeem van het Maastricht Upper Area Control Centre (MUAC).

In de toekomst wordt het mogelijk afspraken te maken met piloten ruim voordat zij het Nederlandse luchtruim binnenvliegen. Via nieuwe technieken worden contracten afgesloten met piloten over hoe laat zij op een bepaald punt kunnen zijn. Tijdens de simulatie gebeurde dat voor de aankomsttijd op het punt ARTIP bij Lelystad. Na het maken van het contract is de piloot verantwoordelijk om de contracttijd te realiseren, bijvoorbeeld door snelheden aan te passen. Zowel de piloot als de verkeersleiding kan het contract annuleren als dat noodzakelijk is.

Dergelijke nieuwe ontwikkelingen kunnen in de toekomst zorgen voor beter voorspelbare verkeersstromen, een betere planning van de keten van landende vliegtuigen en mogelijk een verlaging van de werklast van luchtverkeersleiders.

Zowel de door DFS geleverde AMAN als de door INDRA geleverde versie van iCAS werkte goed zodat er gesproken kan worden van een succesvolle simulatie! 

De simulatie werd uitgevoerd in het kader van het Europese SESAR-programma.

  

Screenshot iCAS met daarop zichtbaar vluchten met geaccepteerde contracten (groene @/tijden) , door AMAN voorgestelde contracttijden (gele @/tijden) afgewezen contracten (rode @/tijden) en geannuleerde contracten (paarse @/tijden). 

 

Screenshot AMAN-scherm met daarop zichtbaar geaccepteerde contracttijden (ACP) en door AMAN voorgestelde contracttijden (PRO). 

 

Het team verantwoordelijk voor de technische validatie.  Vlnr: Hugo Salinas (INDRA), André van de Groep (S&P/Performance), Theo Verhoogt (NLR), Christian Dorge (DFS), Dirk Bächle (DFS), Serge Bagieu (SESAR Joint Undertaking/SJU), Alberto Rosa Moreno (INDRA), Jorge Valle (INDRA) en Jan Westland (SIA).  Op de foto ontbreekt Harco de Hilster (ATMS/AAA).

Zoeken

Opdrachtgevers

 

Partner KLM