AMAN/SARA Development

Meer gestroomlijnd naar Schiphol: Lovende kritieken voor nieuw Arrival Management Systeem  

“Liever gister dan vandaag”. De approach-verkeersleiding (APP) kijkt uit naar de komst van ASAP, de Advanced Schiphol Arrival Planner. In november 2015 gaat het nieuwe Arrival Management Systeem operationeel. De kritieken zijn lovend over het systeem dat de verwachte aankomsttijden van naderende vliegtuigen én een optimale landingsvolgorde berekent.  

Projectleider Jeroen Timmers: “Voor LVNL en specifiek Operations betekent ASAP een grote stap voorwaarts in het realiseren van de visie over de optimalisatie van inkomende verkeerstromen.”  

Verder vooruit plannen en efficiënter werken
Dat zijn de voordelen van ASAP voor luchtverkeersleiders. Met ASAP kan al eerder in de vlucht de juiste vliegsnelheid gekozen worden, zodat vliegtuigen zonder omvliegen of holden kunnen aansluiten in de keten van landende vliegtuigen. Des te kleiner de aanpassing in snelheid of route, des te meer besparing in het brandstofverbruik.  

De Trajectory Predictor
“ASAP wijst aan vluchten op Schiphol een landingsbaan toe”, legt Jan Westland (systeemcoördinator) uit. “De Trajectory Predictor speelt hierin een belangrijke rol. Dit is een nieuw en verbeterd algoritme dat de tijd berekent waarop het vliegtuig op de landingsbaan wordt verwacht. Het algoritme houdt rekening met verschillende vliegtuigtypes, wind en typisch vlieggedrag op final approach. “Op basis van een betrouwbare schatting van de landingstijden kan ASAP een optimale landingsvolgorde bepalen.”   

Nauwkeurige overdracht
Elk vliegtuig dat naar Schiphol komt, krijgt een door ASAP berekende tijd toegewezen voor één van de drie wachtgebieden boven Nederland. “Het is belangrijk dat de ACC-verkeersleider vliegtuigen zo nauwkeurig mogelijk op de opgegeven tijd overdraagt aan de Approach-verkeersleider. Ongeacht of ze nu wel of niet in het wachtgebied moeten rondcirkelen of zonder vertraging kunnen doorvliegen. “Zo voorkom je dat er teveel vliegtuigen tegelijkertijd bij Approach worden aangemeld en het te druk wordt in de Terminal Manoeuvring Area (TMA) van Schiphol”, aldus Timmers. 

Liever gister dan vandaag
De Approach-verkeersleiding kijkt uit naar de komst van ASAP. Zeker na de demonstratie op het prototype. Zowel het nieuwe uiterlijk als het bedieningsgemak met drag en drop wordt gezien als een flinke verbetering.   

Begin 2015 is de ultieme validatie
Dan wordt ASAP in de praktijk getest. Op een reserve-werkplek van Approach kan het ASAP-planner-window zichtbaar gemaakt worden. Deze positie wordt gevoed met live data. De invoeren op deze werkpositie hebben overigens geen invloed op de echte planning van het bestaande inboundplanningssysteem. Met deze werkplek kunnen de operationeel experts die aan het project verbonden zijn de werking van ASAP goed testen. Het bijkomend voordeel hiervan is dat de Approach-verkeersleiders alvast kunnen wennen aan de nieuwe ASAP-interface. Dit vereenvoudigt de operationele introductie.   

E-learning en ‘on the job’
Goede werkafspraken tussen de ACC en APP units over de bediening van het systeem is crucialer dan voorheen. Uniformiteit in de taakuitvoering van de verkeersleiding en stabiliteit van de planning staan centraal tijdens het opleidingstraject voor alle Approach-verkeersleiders begin 2015. Zij zullen zowel via E-learning als on-the-job getraind worden, voordat ze met het nieuwe ASAP-systeem gaan werken.   

Ingrijpende veranderingen
Al drie jaar wordt hard gewerkt aan ASAP. Het Knowledge en Development Center Schiphol heeft een belangrijke rol bij de financiering en de ontwikkeling. En ook het Nationaal Lucht- en Ruimtevaart Laboratorium is partner. Uiteraard in nauwe samenwerking met het LVNL-projectteam.   

Invloed op totale operatie
Het is een uitdaging om zeker te stellen dat ASAP op alle operationele situaties voorbereid is, vindt Jeroen Timmers. Vooral omdat de inbound-planning ingrijpt op de totale operatie van APP en ACC. Bovendien moet de kern van de inbound-planning worden aangepast en verbeterd door de introductie van een nieuw Trajectory Predictor. Het projectteam heeft veel werk verricht via validatiesessies met Operations en offline validatie van de Trajectory Predictor om dit proces gecontroleerd uit te voeren.   

ASAP hangt nauw samen met het luchtruimproject ‘CBA Land/Central West’
Ten einde de routes richting zuid-Duitsland te optimaliseren, wordt het militaire luchtruim in het zuidoosten van Nederland civiel. En bovendien komt in dat deel van het luchtruim het vierde wachtgebied met de vierde Initial Approach Fix (IAF) te liggen. Het IAF is het punt waarop vliegverkeer wordt overgedragen van ACC naar APP. Timmers: “ASAP maakt een vierde wachtgebied mogelijk doordat de Approach-verkeersleiding de overgedragen vliegtuigen vanuit ACC meer gestroomlijnd en nauwkeuriger krijgt aangeboden. Met het huidige inbound planning systeem is de speling plus of min twee minuten. Het doel is om deze aanlevernauwkeurigheid te verbeteren met behulp van ASAP. Op dit moment is nog niet zeker hoe nauwkeurig de aanlevering zal worden op basis van de eerste implementatiestap. Uiteindelijk zal de aanlevernauwkeurigheid naar plus of min 30 seconden moeten gaan. Er ligt nog een mooie uitdaging voor ons in de komende tijd.

Betrokken partijen
LVNL, NLR, Sogeti, Ferway