General Purchase Conditions of the KDC

General Purchase Conditions of the KDC(The General Purchase Conditions of the KDC are only available in Dutch.) Artikel 1.     Definities In deze algemene inkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: Overeenkomst:    Iedere overeenkomst met betrekking tot inkoop van zaken en of werken door of namens KDC of tot het doen verrichten van diensten hoe dan ook genaamd ten […]

Read More

Privacy Statement

Privacy is important to us Stichting Knowledge & Development Centre Mainport Schiphol (KDC) saves personal data of relations during contractual work and of students of the Center of Excellence. We also save personal data when a complaint or request is submitted with KDC. What data do we collect? We collect the following data: first and […]

Read More